Japan Language

[In Nepali] Japanese Greetings-Basic Japanese Language Part-4

投稿日:

How to use line Japan Data Archive
यो भिडियो जापानी भाषा सिक्न चाहनुहुने साथीहरुको लागी बनाएको कोर्को पार्ट 4 हो / यो भिडियो मा सकेसम्ब परेमा लईक केही सुजब सल्लाह भए कमेन्ट गर्नु होला र येस्तै जापानी भाषा सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरो YouTube Channel लाई Subscribe

Japanesebasic japanese part-3

➡part-2

➡part-1

follow
➡Instagram

➡facebook page
facebook:
➡subscribe our channel

Views:1534029422
High evaluation: 3901 Low rating: 178
Post date:2018-08-11 23:17:02

VideoID:cHFSe8U8NGU

出典:YouTube

-Japan Language
-, , , , , , , , , , ,

Copyright© tzdtzm.com Information of Japan , 2020 All Rights Reserved Powered by STINGER.